Hormonska nadomjesna terapija ne smanjuje rizik od Alzheimerove demencije


Hormonska nadomjesna terapija ne smanjuje rizik od Alzheimerove demencije

Žene koje koriste hormonsku nadomjesnu terapiju nakon menopauze ipak nemaju manji rizik od razvoja Alzheimerove demencije, ukazuje nova studija provedena na više od 8.000 Finkinja u dobi od 47 do 56 godina. Inače, ranije je bilo nekih dokaza da bi dugotrajna primjena hormonske nadomjesne terapije mogla biti povezana s manjim rizikom od Alzheimerove demencije.

Jednako tako, neke prethodne studije su pokazale da žene koje su rano započele s uzimanjem hormonske terapije imaju manju stopu oboljevanja od Alzheimerove bolesti.

Smatra se da u nedostatku više konačnih dokaza, hormonsku nadomjesnu terapiju ne bi trebalo preporučati u bilo kojoj životnoj dobi za prevenciju i liječenje demencije ili slabljenja kognitivnih funkcija.

Izvor:
Neurology