HZZO smanjio izdatke za lijekove za 8 posto


HZZO smanjio izdatke za lijekove za 8 posto

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) proveo je postupak Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova za Osnovnu i Dopunsku listu lijekova kojim će se smanjiti izdaci za lijekove za procijenjenih 8 posto, odnosno za oko 300 milijuna kuna na godišnjoj razini, zaključak je danas održane 54. redovne sjednice Upravnog vijeća HZZO-a. 

Ušteda će biti ostvarena isključivo snižavanjem cijena lijekova koji se već nalaze na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova pa osiguranici i dalje imaju mogućnost dobivanja 3.299 oblika lijekova na Osnovnoj listi te 650 oblika lijekova na Dopunskoj listi lijekova.

Nove ovlasti i obveze kontrolora

Upravno vijeće HZZO-a je na sjednici donijelo Pravilnik o provedbi nadzora i kontrole kojim se utvrđuju nove ovlasti i obveze HZZO-a, osobito u dijelu kontrole privremene nesposobnosti za rad i namjenskog korištenja sredstava za ugovorenu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Kontrola privremene nesposobnosti za rad osiguranika obavlja se pregledom medicinske i druge dokumentacije kod izabranog doktora, te obveznim pregledom osiguranika u ordinaciji izabranog liječnika ili prostorima HZZO-a ili u stanu/kući osiguranika. Ako se osiguranik, koji je uredno pozvan, ne odazove pozivu na pregled, a svoj nedolazak ne opravda, ili ne omogući pregled u stanu, kontrolori HZZO-a mogu predložiti obustavu naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad osiguraniku. Pravilnikom je obuhvaćen i postupak unutarnjeg nadzora, odnosno provjera kvalitete rada organizacijskih jedinica HZZO-a.

Punjenje boca s kisikom na teret obveznog osiguranja

Donesena je odluka da se osiguranim osobama, koje su ostvarile pravo na bocu s kisikom sukladno Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima, omogući opskrba i punjenje boca kisikom na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

U primarnim laboratorijima pretrage TSH i PSA

Današnjom odlukom Upravnog vijeća ostvarili su se preduvjeti da se i u primarnim laboratorijima koji za to imaju uvjete na teret HZZO može prekontrolirati TSH tireotropni hormon (za kontrolu rada štitnjače), te PSA – prostata specifični antigen, čime će se značajno povećati dostupnost ovih laboratorijskih pretraga, odnosno skratiti čekanje na njihovo obavljanje što je do sada bilo moguće samo u bolničkim laboratorijima.

Financiranje pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika

Također, Upravno vijeće HZZO-a donijelo je Odluku o financiranju pripravničkog staža za doktore medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije za 2014. godinu. Radi financiranja pripravničkog staža HZZO će provesti javni natječaj, a broj slobodnih pripravničkih mjesta utvrdit će se na osnovi podataka pribavljenih od strane ugovornih zdravstvenih ustanova.

Izvor:
HZZO