Implantati za grudi povezani s rizikom od limfoma


Implantati za grudi povezani s rizikom od limfoma

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) je na temelju 60 izvješća izdala upozorenje u kojem se navodi da su žene s implantatima za grudi, bilo da se radi o silikonskim implantatima ili implantatima punjenim vodenom otopinom (salina), izložene riziku od razvoja anaplastičnog limfoma velikih stanica (ALCL).

Anaplastični limfom velikih stanica je bolest koja se nikad ne razvija u grudima, no u zadnje vrijeme zabilježeni su slučajevi njegove pojave kod žena s implantatima za grudi što ukazuje da bi anaplastični limfom velikih stanica mogao biti rijetka nuspojava implantata za grudi.

Inače anaplastični limfom velikih stanica je vrsta T limfoma perifernih limfocita i predstavlja oko 25 posto svih ne-Hodgkin limfoma (NHL) u djece i adolescenata i oko 5 posto u odrasloj skupini NHL bolesnika. Po REAL klasifikaciji to su tumori T ili 0 fenotipa, koji pokazuju ekspresiju CD30 antigena. Maligne stanice ovog limfoma prevenstveno infiltriraju tkivo limfnih čvorova, a mogu se naći i u mekim tkivima, gastrointestinalnom traktu i koštanoj srži.

Anaplastični limfomi velikih stanica povezani s implantatima za grudi pojavljuju se u ožiljkastom tkivu koje okružuje implantat.

Iako anaplastični limfom velikih stanica može biti smrtonosna bolest, slučajevi anaplastičnog limfoma velikih stanica koji su povezani s implantatima za grudi manje su agresivni i lakše se liječe nego uobičajeni anaplastični limfomi velikih stanica.

Obzirom da milijuni žena širom svijeta imaju ugrađene implantate, a anaplastični limfom velikih stanica se pojavio kod vrlo malog broja žena, još uvijek nije jasno jesu li implantati uzrok nastanka anaplastičnog limfoma velikih stanica.

Inače većina slučajeva anaplastičnog limfoma velikih stanica koji su povezani s implantatima za grudi javila se kod žena koje su išle na zahvat revizije implantata zbog nakupljanja tekućine oko implantata.

Žene s implantatima kod kojih se razvio anaplastični limfom velikih stanica imale su otok i/ili bol u području oko implantata.

Izvor:
Reuters