Imunoterapija uspješnija od kemoterapije u liječenju relapsirajuće B-ALL


Imunoterapija uspješnija od kemoterapije u liječenju relapsirajuće B-ALL

Nova studija ukazuje da je primjena imunoterapije u liječenju relapsirajuće akutne limfoblastične leukemije B-stanica (B-ALL) kod djece i mlađih odraslih uspješnija od standardne kemoterapije. 

Naime, pokazalo se da pacijenti koji su liječeni monoklonskim protutijelom blinatumomabom imaju bolju stopu preživljavanja te manje nuspojava, što znači da je imunoterapija učinkovitija i manje toksična od kemoterapije.

Smatra se da će ovi rezultati imati neposredan utjecaj na liječenje relapsirajuće akutne limfoblastične leukemije B-stanica (B-ALL) kod djece i mlađih odraslih.

Inače, u djece kod koje dolazi do relapsa B-ALL nakon početnog liječenja, daje se kemoterapija. Nakon, prvih četiri do šest tjedana kemoterapije, reindukcijske faze, obično slijedi dodatna intenzivna kemoterapija ili konsolidacijsko liječenje. kako bi se dodatno smanjila razina bolesti. Nakon toga, transplantacija hematopoetskih matičnih stanica, smatra se najboljim liječenjem za otprilike polovicu pacijenata.

Izvor:
NIH/National Cancer Institute