Infekcija s Helicobacter pylori negativno utječe na genetski povećan rizik za rak želuca


Infekcija s Helicobacter pylori negativno utječe na genetski povećan rizik za rak želuca

Prema rezultatima nove studije, infekcija bakterijom Helicobacter pylori negativno utječe na povećani rizik za rak želuca povezan s patogenim varijantama zametne linije u genima koji predisponiraju rak.

Istraživanje je pokazalo da su patogene varijante zametne linije u devet gena povezane s rizikom od raka želuca.

Inače, infekcija bakterijom Helicobacter pylori dobro je poznat čimbenik rizika za rak želuca. Međutim, doprinos germinativnih patogenih varijanti u genima koji predisponiraju rak i njihov učinak, u kombinaciji s H. pylori infekcijom, na rizik od raka želuca nije bio opširno procijenjen.

Prema mišljenju stručnjaka, ovi rezultati sugeriraju da kod osoba za koje se zna da nose patogenu varijantu u genu homologne rekombinacije, procjena i iskorjenjivanje infekcije H. pylori može biti posebno važno za smanjivanje rizika od raka želuca.

Izvor:
New England Journal of Medicine