Intraperitonealna kemoterapija poboljšava preživljavanje od raka jajnika


Intraperitonealna kemoterapija poboljšava preživljavanje od raka jajnika

Kliničko istraživanje provedeno u šest kliničkih centara za liječenje karcinoma pokazalo je da primjena intraperitonealne kemoterapije može značajno poboljšati preživljavanje od raka jajnika.

Naime, pokazalo se da je kombinacija intraperitonealne i intravenozne kemoterapije uspješnija u liječenju raka jajnika u trećem stadiju bolesti nego sama primjena standardne konvencionalne kemoterapije.

Istraživanje je pokazalo da u usporedbi s inatravenoznom primjenom paklitaksela i cisplatina, kombinacija intravenoznog paklitaksela i intraperitonealnog cisplatina i paklitaksela značajno poboljšava preživljavanje pacijentica s rakom jajnika (49,7 vs 65,6 mjeseci).

Učestalost toksičnih nuspojava bila je češća u pacijentica koje su dobivale intraperitonealnu kemoterapiju, a najčešće nuspojave bile su bol, umor, anemija i gastrointestinalne smetnje.

Smatra se da je primjena kombinacije intraperitonealne i intravenozne terapije prikladnija za mlađe i zdravije žene obzirom da one bolje podnose toksičnost kemoterapije. Naime, samo je 42 posto pacijentica uspjelo podnijeti svih šest ciklusa navedene terapije.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology