Isključujuća dijeta može ublažiti refraktorni ulcerozni kolitis


Isključujuća dijeta može ublažiti refraktorni ulcerozni kolitis

Rezultati nove studije ukazuju da isključujuća dijeta za ulcerozni kolitis pokazuje obećavajuće rezultate kao neovisna terapija za pacijente s refraktornim ulceroznim kolitisom.

Inače, dosadašnja istraživanja pokazala su da se prehrambena terapija uspješno koristi kod blage do umjerene Crohnove bolesti i može biti učinkovita i kod blagog do umjerenog ulceroznog kolitisa kod djece.

Prema mišljenju stručnjaka, uloga dijete u liječenju ulceroznog kolitisa je možda podcijenjena te su stoga potrebne dodatna istraživanja kako bi se razjasnila uloga prehrambene terapije u liječenju ulceroznog kolitisa.

Izvor:
Journal of Crohn's and Colitis