Izloženost antiepileptičkim lijekovima kod dojene djece mala


Izloženost antiepileptičkim lijekovima kod dojene djece mala

Kod novorođenčadi koja je dojena od majki koje primaju terapiju lijekovima za epilepsiju, koncentracije antiepileptika u uzorcima krvi je znatno niža nego u uzorcima krvi majke, pokazala je studija provedena u SAD-u.

Valja spomenuti da su jedino u slučaju kada je majka uzimala lamotrigin, koncentracije lijeka u kvi novorođenčeta bile povezane s koncentracijama lijeka kod majke.

Sveukupno gledajući, rezultati pokazuju, da je kod dojenja izloženost novorođenčadi antiepilepticima, u usporedbi s njihovim majkama, mala. Smatra se, da ovi rezultati, mogu objasniti zašto prethodne studije nisu utvrdile štetne učinke dojenja majki koje uzimaju lijekove za epilepsiju, na neurorazvoj djeteta.

Također, ne treba zaboraviti, da dojenje smanjuje rizik od depresije raka, dijabetesa i infekcije.

Izvor:
JAMA Neurology