Izloženost onečišćenju zraka može uzrokovati srčani udar unutar jednog sata


Izloženost onečišćenju zraka može uzrokovati srčani udar unutar jednog sata

Izloženost zagađivačima zraka – čak i na razinama ispod smjernica o kvaliteti zraka Svjetske zdravstvene organizacije – može izazvati srčani udar u roku od sat vremena, ukazuju rezultati nove studije. Rizik od srčanog udara uslijed onešišćenja zraka bio je najveći među starijim osobama i kada je vrijeme bilo hladnije.

Istraživanje je pokazalo da izloženost bilo kojoj razini četiri uobičajena onečišćivaća zraka može brzo izazvati pojavu akutnog koronarnog sindroma. Akutni koronarni sindrom je krovni pojam koji opisuje svaku situaciju u kojoj je krv dovedena u srčani mišić blokirana, kao što je srčani udar (infarkt miokarda) ili nestabilna angina pektoris, bol u prsima uzrokovana krvnim ugrušcima koji privremeno blokiraju arteriju. Najveći rizik dogodio se unutar prvog sata nakon izlaganja i smanjivao se tijekom dana.

Iznenađenje su predstavljali učinci onečišćenja zraka bez praga. Drugim riječima, bilo koje koncentracije zagađivača zraka (kao što su fine čestice, dušikov dioksid, sumporov dioksid i ugljični monoksid) zabilježene u ovoj studiji, mogu imati potencijal da izazovu početak srčanog udara.

Izvor:
American Heart Association News