Jedan Aspirin dnevno smanjuje rizik od raka


Jedan Aspirin dnevno smanjuje rizik od raka

Studija provedena na oko 25.000 ispitanika pokazala je da dnevna doza od 75 mg Aspirina (acetilsalicilna kiselina) može smanjiti rizik za razvoj raka.

Inače poznato je da acetilsalicilna kiselina smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara među bolesnicima s povećanim rizikom. No smatralo se da su zaštitni učinci acetilsalicilne kiseline protiv kardiovaskularnih bolesti za zdrave odrasle osobe mali. Isto tako zna se da acetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja u probavnom sustavu.

Međutim, ova najnovija studija ukazuje da kada se u obzir uzimaju dobrobiti i rizici primjene acetilsalicilne kiseline, tada svakako treba uzeti u obzir i njen zaštitni učinak protiv raka.

Naime pokazalo se da su ispitanici u studiji koji su uzimali acetilsalicilnu kiselinu imali 20 posto manji rizik od smrti zbog raka. Za pojedine vrste raka smanjenje rizika od smrti iznosilo je: oko 40 posto za rak crijeva, 30 posto za rak pluća, 10 posto za rak prostate i 60 posto za rak jednjaka.

Izvor:
BBC