Jedna visoka doza zračenja može biti dovoljna za liječenje ranog raka prostate


Jedna visoka doza zračenja može biti dovoljna za liječenje ranog raka prostate

Liječenje muškaraca s niskorizičnim rakom prostate samo jednom dozom visokog zračenja može biti sigurno i učinkovito, ukazuje nova britanska studija. Terapija za rak prostate obično uključuje niske doze zračenja tijekom nekoliko dana ili tjedana. Dok se visoke doze zračenja daju samo jednom kroz skup sitnih cjevčica umetnutih izravno u tumor.

Za pacijente s niskorizičnim rakom prostate dovoljna je jedna visoka doza zračenja, ali za pacijente s karcinomima srednjeg i visokog rizika jedna doza od 19 Gy nije dovoljna.  U takvih pacijenata potrebno je povisiti dozu ili primjeniti zračenje više puta.

Inače, muškarci s rakom prostate obično dobe dozu zračenja od 2 Gy tijekom više puta. Niske doze zračenja se primjenjuju kako bi se smanjile nuspojave zračenja. Nuspojave koje se mogu javiti kod viših doza zračenja su strikture uretre i rektalne fistule, te mogu potrajati godinama.

Izvor:
European Society for Radiotherapy and Oncology meeting