Jednostavni test urina otkriva našu biološku starost


Jednostavni test urina otkriva našu biološku starost

Izgleda da se pomoću jednostavnog testa urina može utvrditi koliko je staro naše tijelo, pokazujući biološku, a ne kronološku dob. Određivanje biološke dobi može pomoći u utvrđivanju rizika za bolesti koje su povezane sa starenjem, ističe se u novoj studiji.

Test radi na principu određivanja markera koji ukazuje na oštećenje stanica usljed procesa znanog kao oksidacija. Kako netko stari, tako se povećava i količina spomenutog markera u urinu. Naime, kako starimo, trpimo sve veću oksidativnu štetu, te se u našem tijelu povećava razina oksidativnih markera.

Marker koji je služio za procjenu biološke dobi u ovom istraživanju bio je oksidacijsku marker znan kao 8-okso-7,8-dihidroguanozin (8-oksoGsn).

Tijekom istraživanja izmjeren je spomenuti marker u uzorcima urina više od 1.200 ljudi u dobi od 2 do 90 godina. U ljudi u dobi od 21. i više godina uočeno je povišenje razine markera sukladno životnoj dobi.

Prema mišljenju stručnjaka, urinarni marker 8-oksoGsn obećava kao novi marker za procjenu starosti tijela te odražava stvarno stanje našeg tijela bolje od naše kronološke dobi.

Izvor:
Frontiers in Aging Neuroscience