Još jedna studija pokazala da kolonoskopija spašava živote


Još jedna studija pokazala da kolonoskopija spašava živote

Američko istraživanje provedeno na gotovo 1.100 bolesnika s rakom debelog crijeva pokazala je da se u bolesnika u kojih je rak debelog crijeva otkriven kolonoskopijom, rak obično otkrivao u početnoj fazi bolesti, pa je i stopa preživljavanja od raka debelog crijeva bila bolja. 

Nasuprot tome, bolesnici u kojih rak debelog crijeva nije bio otkriven kolonoskopijom, imali su dva puta veći rizik da će im biti dijagnosticiran invazivan karcinom, te tri puta veći rizik da se karcinom proširio i na druge dijelove tijela.

Svakako treba naglasiti da je u bolesnika u kojih rak debelog crijeva nije bio dijagnosticiran kolonoskopskim probirom stopa smrtnosti bila veća, broj recidiva bio veći, te život kraći.

Ovi rezultati su još jedan razlog zašto bi osobe starije od 50 godina trebale sudjelovati u probiru za rak debelog crijeva, ističu stručnjaci.

Izvor:
JAMA Surgery