Kandesartan može smanjiti kardiotoksičnost terapije za rak dojke


Kandesartan može smanjiti kardiotoksičnost terapije za rak dojke

Rezultati nove studije ukazuju da primjena blokatora angiotenzinskih receptora kandesartana kod pacijentica s rakom dojke u početnoj fazi bolesti, može smanjiti rizik od razvoja srčanih poremećaja koji su posljedica primjene terapije zračenja i određenih kemoterapeutika.

Istraživanje je pokazalo da su pacijentice koje su svakodnevno uzimale 32 mg kandesartana imale značajno manji pad frakcije izbacivanja lijeve klijetke (LVEF) nego pacijentice koje su dobivale placebo. Jednako tako, treba napomenuti da navedeni učinak na LVEF nije uočen u pacijentica koje su uzimale beta blokator metoprolol.

Poznato je da se rizik za ozbiljno oštećenje srca može smanjiti redovitim praćenjem frakcije izbacivanja lijeve klijetke (LVEF) tijekom trajanja liječenja uz brzi prekid liječenja kemoterapeutikom na prvi znak poremećene funkcije. Inače, zna se da kemoterapija visokim dozama antraciklina, kao i trastuzumaba, ima dobro poznate kardiotoksične popratne pojave koje mogu ograničiti antitumorsko liječenje.

Svakako treba istaknuti da ukoliko daljnja istraživanja potvrde dugoročni učinak rane inhibicije angiotenzina, navedena preventivna terapija mogla bi postati standardna.

Izvor:
American Heart Association (AHA) 2015 Scientific Sessions