Kemoradioterapija poboljšava stopu preživljavanja starijih pacijenata s glioblastomom


Kemoradioterapija poboljšava stopu preživljavanja starijih pacijenata s glioblastomom

Pridodavanje kemoterapeutika temozolomida terapiji zračenja kod pacijenata starije životne dobi koji boluju od glioblastoma, poboljšava njihovu stopu preživljavanja, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo 562 pacijenata s glioblastomom.

Inače, spomenuta kombinacija je već deset godina standardna za mlađe pacijente, a sada se po prvi puta pokazalo da je ona uspješnija od same terapije zračenja i kod liječenja starijih pacijenata. Također, pokazalo se da kemoradijacija nema negativan utjecaj na kvalitetu života starijih bolesnika.

Druga istraživanja su pokazala da kod mlađih bolesnika (u dobi od 70 godina ili mlađe), pridodavanje temozolomida standardnoj radioterapiji (60 Gy u razdoblju od 6 tjedana) poboljšava stopu preživljavanja.

Skoro 1 od 5 tumora koji se pojave u mozgu su glioblastomi. Glioblastom se češće javlja u muškaraca te starijih osoba. Vrlo je maligan te oboljeli imaju lošu prognozu.

Izvor:
New England Journal of Medicine