Kemoterapija za liječenje raka dojke povezana s rizikom od leukemije


Kemoterapija za liječenje raka dojke povezana s rizikom od leukemije

Prema rezultatima nove studije, u manje od pola posto pacijentica s rakom dojke u početnom stadiju, koje se liječe kemoterapijom i/ili terapijom zračenja, razviti će se leukemija kao posljedica liječenja raka dojke.

Iako je rizik od razvoja leukemije nizak, ipak je dva puta veći nego što se ranije mislilo.

Smatra se da postoperativna (adjuvantna) kemoterapija ne bi trebala biti standardna terapija za sve pacijentice s rakom dojke u prvom stadiju.

No, važno je imati na umu da kemoterapija za raka dojke poboljšava ukupno preživljavanje kada se koristi na odgovarajući način. Jednako tako, ulazimo u doba kada se kemoterapija sve više primjenjuje selektivno, posebice u žena koje će od nje imati najviše koristi.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology