Kognitivno bihevioralna terapija može ublažiti simptome depresije


Kognitivno bihevioralna terapija može ublažiti simptome depresije

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 469 bolesnika čija je depresija bila rezistentna (otporna) na terapiju antidepresivima, pokazalo je da kognitivno bihevioralna terapija (KBT) može pomoći u ublažavanju simptoma depresije.

Inače, do dvije trećine bolesnika s depresijom ne reagira na primjenu antidepresiva.

Kognitivno bihevioralna terapija (KBT) je oblik psihoterapije koji pomaže osobama s depresijom da promjene način na koji razmišljaju, kako bi došlo do poboljšanja njihovog raspoloženja te promjene njihovog ponašanja.

Nakon šest mjeseci kognitivno bihevioralne terapije, u 46 posto bolesnika koji su je primali, došlo je do ublažavanja simptoma depresije za bar 50 posto. Bolesnici kojima je pomogla kognitivno bihevioralna terapija razgovarali su jedan sat tjedno s kliničkim psihologom.

Prema mišljenju stručnjaka kognitivno bihevioralna terapija se pokazala učinkovitom u ublažavanju simptoma depresije i poboljšanju kvalitete života bolesnika.

No, treba istaknuti da kognitivno bihevioralna terapija nije dovela do poboljšanja stanja u svih bolesnika, posebice u onih s teškom i kroničnom depresijom.

Izvor:
The Lancet