Kognitivno bihevioralna terapija za nesanicu pomaže u prevenciji depresije


Kognitivno bihevioralna terapija za nesanicu pomaže u prevenciji depresije

Kognitivna bihevioralna terapija za nesanicu pruža sveukupnu korist u prevenciji incidenata i ponavljanja velikog depresivnog poremećaja kod starijih osoba s poremećajem spavanja znanim kao insomnija (nesanica), ukazuje nova studija.

Naime, pokazalo se da je za 82,6 posto smanjena vjerojatnost depresije među onim starijim osobama koje su bile na kognitivno bihevioralnoj terapiji.

Prema mišljenju stručnjaka, probir na razini zajednice za nesanicu kod starijih osoba i široka primjena liječenja nesanice temeljenog na kognitivno bihevioralnoj terapiji mogli bi značajno unaprijediti napore javnog zdravlja za liječenje nesanice i prevenciju depresije u ovoj ranjivoj populaciji.

Izvor:
JAMA Psychiatry