Kombinacija s daratumumabom standardna terapija za recidiv multiplog mijeloma


Kombinacija s daratumumabom standardna  terapija za recidiv multiplog mijeloma

Kombinacija tri lijeka od kojih je jedan novi lijek daratumumab, postavljena je za standardnu terapiju za liječenje recidiva multiplog mijeloma tijekom plenarne sjednice na godišnjem skupu American Society of Clinical Oncology (ASCO). Druga dva lijeka koja bi se uz daratumumab trebala koristiti za liječenje recidiva multiplog mijeloma su bortezomib i deksametazon.

Navedena kombinacija lijekova smanjuje rizik od progresije bolesti ili smrti za 61 posto. Spomenuta kombinacija lijekova proglašena je za standardnu terapiju na temelju rezultata CASTOR i POLLUX kliničkih istraživanja.

Najčešće nuspojave ove trojne terapije su trombocitopenija, periferna senzorna neuropatija, proljev i anemija.

Inače, daratumumab je humano IgG1k monoklonsko protutijelo koje se s visokim afinitetom veže za CD38 molekule koje su jako izražene na površini stanica multiplog mijeloma. Smatra se da daratumumab potiče brzu smrt stanica tumora kroz apoptozu te druge imunosno posredovane mehanizme.

Izvor:
ASCO annual meeting