Kombinirana imunosupresija može biti učinkovita u liječenju starijih bolesnika s Crohnovom bolesti


Kombinirana imunosupresija može biti učinkovita u liječenju starijih bolesnika s Crohnovom bolesti

Poznato je da kombiniranje lijekova koji potiskuju imunološki sustav može biti uspješno u liječenju mladih bolesnika s Crohnovom bolesti, no neki liječnici nerado koriste ovu strategiju kod starijih pacijenata zbog zabrinutosti o sigurnosti. No, rezultati nove studije ukazuju da se stariji pacijenti također mogu sigurno i učinkovito liječiti takvom kombiniranom imunosupresijom.

Naime, pokazalo se da su pacijenti stariji od 60 godina doživjeli remisiju svoje bolesti u sličnoj mjeri kao i pacijenti mlađi od 60 godina. Jednako tako, treba istaknuti da nije bilo povećanja nuspojava ovih lijekova kod starijih bolesnika.

Prema mišljenju stručnjaka, važno je prikladno liječiti agresivnu Crohnovu bolest bez obzira na dob. To može uključivati ranu step-up kombiniranu terapiju antagonista faktora tumorske nekroze s tiopurinima, koja je učinkovita i sigurna čak i kod starijih pacijenata, umjesto da se primjenjuje dugotrajna ili ponavljajuća terapija kortikosteroidima.

Izvor:
Alimentary Pharmacology & Therapeutics