Konzumacija kanabisa povezana s promjenama na mozgu koje se mogu naći kod shizofrenije


Konzumacija kanabisa povezana s promjenama na mozgu koje se mogu naći kod shizofrenije

Američko istraživanje koje je analiziralo promjene na mozgu u redovitih konzumenata kanabisa (marihuana), pokazalo je da dugotrajna konzumacija kanabisa može uzrokovati slabije pamćenje i promjene strukture mozga koje nalikuju promjenama koje se mogu uočiti u oboljelih od shizofrenije.

Promjene su uočene u talamusu, dijelu mozga koji je odgovoran za učenje, pamćenje i komunikaciju. Također, uočene su i promjene u dijelu mozga koji je odgovoran za radno pamćenje (memorija). Radno pamćenje je važno za planiranje, rješavanje problema i neovisno življenje.

Svi ispitanici u istraživanju počeli su konzumirati kanabis oko 16. ili 17. godine, i konzumirali su je svakodnevno oko tri godine.

Inače, kanabis je najčešće korišćena droga među osobama mlađe životne dobi u SAD-u. Poznato je da njena konzumacija može imati posljedice po zdravlje srca, te po mentalno zdravlje.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da redovito konzumiranje kanabisa može doprinijeti razvoju promjena u strukturi mozga koje su povezane s oboljevanjem od shizofrenije.

Jednako tako, ukoliko neka osoba ima obiteljsku povijest shizofrenije, tada konzumiranje kanabisa može povećati rizik od razvoja shizofrenije.

Izvor:
Schizophrenia Bulletin