Konzumacija prerađenog crvenog mesa povezana s povećanom učestalošću akutne mijeloične leukemije


Konzumacija prerađenog crvenog mesa povezana s povećanom učestalošću akutne mijeloične leukemije

Konzumacija prerađenog crvenog mesa povezana je s povećanom učestalošću akutne mijeloične leukemije (AML) i mijelodisplastičnog sindroma (MDS), ukazuju rezultati studije provedene u Japanu.

Japanski znanstvenici s Osaka University ispitali su povezanost između učestalosti akutne mijeloične leukemije (AML) i mijelodisplastičnog sindroma (MDS) i unosa mesa, ribe ili masnih kiselina koristeći podatke od 93.366 osoba.

Akutna mijeloična leukemija heterogeni je klonalni poremećaj karakteriziran proliferacijom nezrelih mijeloičnih stanica i otkazivanjem koštane srži. Ima lošu prognozu i ograničene mogućnosti liječenja.

Mijelodisplastični sindrom je grupa poremećaja karakteriziranih perifernom citopenijom, displazijom hematopoetskih progenitornih stanica, hipercelularnom ili hipocelularnom koštanom srži i velikim rizikom prelaska u akutnu mijeloičnu leukemiju. 

Izvor:
Environmental Health and Preventive Medicine