Konzumiranje kanabisa povećava rizik od razvoja psihoze


Konzumiranje kanabisa povećava rizik od razvoja psihoze

Studija provedena na 1.923 ispitanika u dobi od 14 do 24 godine pokazala je da konzumiranje kanabisa (marihuane) u mlađoj životnoj dobi povećava rizik od razvoja psihoze.

Iako je poznata veza između konzumiranja kanabisa i razvoja psihoza, još je nejasno je li kanabis odgovoran za razvoj psihoze.

Ovo istraživanje ukazuje da pojavi simptoma psihoze prethodi konzumiranje kanabisa

Psihotični simptomi koji su se javljali kod ispitanika iz studije bili su sumanutost, halucinacije, smetenost, katatono ponašanje i dr.

Znanstvenici upozoravaju da je kanabis čimbenik rizika za razvoj psihotičnih simptoma te da kontinuirano konzumiranje kanabisa može povećati rizik za razvoj psihotičnog poremećaja.

Izvor:
BMJ