Konzumiranje kokaina može uzrokovati srčanu bolest


Konzumiranje kokaina može uzrokovati srčanu bolest

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 412 ispitanika pokazalo je da konzumenti kokaina imaju abnormalan protok krvi u srce koji se teško može otkriti, a za posljedicu može imati srčanu bolest ili smrt.

Spomenute anomalije u protoku krvi uočene su kod najmanjih krvnih žila srca.

Nažalost, konzumiranje kokaina je vrlo često, te je sve više slučajeva na hitnoj povezano s pojavom boli u prsima usljed konzumiranja kokaina, ističu stručnjaci. No, kod osoba koje su konzumirale kokain postoji određena diskrepancija, naime imaju simptome, no njihovi angiogrami izgledaju normalno.

Smatra se da bi konzumenti kokaina trebali uzimati acetilsalicilnu kiselinu i statine kako spriječili razvoj srčane bolesti.

Inače, postoje određeni dokazi da kokain može stimulirati stvaranje krvnih ugrušaka, te da može doprinijeti razvoju ateroskleroze i koronarne arterijske bolesti.

Izvor:
American Heart Association