KOPB neovisni čimbenik rizika za rak pluća


KOPB neovisni čimbenik rizika za rak pluća

Rezultati studije u kojoj je sudjelovalo 335.548 ispitanika u dobi od 40 do 84 godine, pokazali su da je kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) neovisni čimbenik rizika za rak pluća, neovisno o statusu pušenja.

Naime, pokazalo se da su oboljeli od KOPB-a koji nisu nikad pušili, imali 2,6 puta veću učestalost raka pluća nego osobe koje nisu imale KOPB i nisu nikad pušile.

Jednako tako, rizik od raka pluća kod oboljelih od KOPB--a koji nisu nikad pušili, bio je sličan riziku oboljelih od KOPB-a koji su pušili.

Obzirom na činjenicu da je loša funkcija pluća kod oboljelih od KOPB-a često prepreka optimalnom liječenju raka pluća zbog povećanog rizika od obolijevanja povezanih s liječenjem, smatra se da rano otkrivanje raka pluća kod pacijenata sa KOPB-om može umanjiti rizik od komplikacija liječenja.

Izvor:
Thorax