Korištenje e-cigareta može izazvati nepravilan rad srca


Korištenje e-cigareta može izazvati nepravilan rad srca

Rezultati nove studije pokazali su da korištenje elektroničkih cigareta može uzrokovati nepravilan rad srca, koji se naziva i srčana aritmija. Naime, pokazalo se da izloženost aerosolima iz e-cigareta može uzrokovati srčane aritmije.

Smatra se da ovi učinci mogu povećati rizik od fibrilacije atrija ili ventrikula i iznenadnog srčanog zastoja.

Važno je napomenuti da je istraživanje provedeno na miševima te da se rezultati istraživanja na životinjama ne podudaraju uvijek s rezultatima kod ljudi.

Rezultati ove studije važni su jer pružaju nove dokaze da korištenje e-cigareta može ometati normalan srčani ritam. Jednako tako, ovo je vrlo zabrinjavajuće, s obzirom na brz rast upotrebe e-cigareta, osobito među mladima.

Izvor:
Nature Communications