Koronarni stentovi koji izlučuju lijek dugoročno sigurni


Koronarni stentovi koji izlučuju lijek dugoročno sigurni

Rezultati prijelomnog kliničkog ispitivanja PROTECT koji su jučer prvi put predstavljeni na Kongresu Europskog društva kardiologa (ESC) 2012. potvrđuju dugoročnu sigurnost stentova koji izlučuju lijek u liječenju  bolesti koronarnih arterija u stvarnoj kliničkoj praksi.

Jedan od voditelja istraživanja, dr. William Wijns, predstavio je rezultate na Kongresu u sklopu predstavljanja najnovijih otkrića. Rezultati programa PROTECT, najvećeg randomiziranog prognostičkog ispitivanja stentova koji izlučuju lijek koje je ikad predstavljeno, s naglaskom na trombozu stenta, istodobno su objavljeni u stručnom glasilu The Lancet. Ispitivanje je sponzorirao Medtronic Inc..

Program PROTECT, u kojem je sudjelovalo više od 8.700 pacijenata iz 196 centara u 36 zemalja na pet kontinenata, pokrenut je s ciljem ispitivanja pojave rijetke, ali ozbiljne štetne reakcije poznate pod nazivom tromboza stenta, koja podrazumijeva stvaranje krvnog ugruška unutar stenta koji služi kao podupirač koji arteriju održava prohodnom. Tromboza stenta često se povezuje s ozbiljnim kliničkim događajima kao što su srčana smrt i infarkt miokarda (srčani udar).

U sklopu programa PROTECT (n=8,709) pacijentima koji su sudjelovali u ispitivanju su nasumičnim odabirom u jednakim brojevima ugrađeni Medtronicovi stentovi Endeavor®koji izlučuju lijek zotarolimus i stentovi Cypher® proizvođača Johnson & Johnson koji izlučuju sirolimus. Na primarnoj krajnjoj točki ispitivanje je pokazalo vrlo niske stope definitivne/ vjerojatne tromboze stenta bez statistički značajne razlike u kumulativnim stopama tijekom trogodišnjeg razdoblja praćenja pacijenata: 1,42 posto u slučaju Endeavora i 1,79 posto u slučaju Cyphera (p=0.224). Međutim, u slučaju Endeavora stopa tromboze stenta nakon jedne godine, poznate pod nazivom vrlo kasna tromboza stenta, bila je znatno niža (0,3 posto) nego u slučaju Cyphera (1,1 posto, p<0.001).

"PROTECT na osnovu svojih izvrsnih kliničkih ishoda i niskih stopa tromboze stenta u trogodišnjem razdoblju praćenja pacijenata uvjerljivo pokazuje da je perkutana koronarna intervencija ugradnjom ovih stentova koji izlučuju lijek sigurna", objasnio je dr. Wijns, intervencijski kardiolog i jedan od ravnatelja Kardiovaskularnog centra u belgijskom Aalstu. "Smanjenje stopa pojave tromboze stenta otkako je to pitanje prvi put otvoreno na Kongresu Europskog društva kardiologa 2006. godine ne može se poreći i vjerojatno je posljedica kombinacije čimbenika, od poboljšanja u tehnikama odabira pacijenata i postupaka do trajanja i/ ili sukladnosti s dvojnom antiagregacijskom terapijom.“

Dvojna antiagregacijska terapija je u programu PROTECT korištena u skladu s najnovijim smjernicama Europskog društva kardiologa i Američkog udruženja za bolesti srca (AHA), Američkog kardiološkog koledža (ACC) i Društva za kardiovaskularnu angiografiju i intervencije (SCAI) na način da je 88 posto pacijenata nastavilo primati dvojnu antiagregacijsku terapiju u razdoblju od jedne godine, a 30 posto pacijenata u razdoblju od tri godine.

Kao i u slučaju tromboze stenta, sekundarna krajnja točka ispitivanja rezultirala je niskim usporedivim stopama smrti i teškog infarkta miokarda bez smrtnog ishoda u trogodišnjem razdoblju praćenja pacijenata: 5,3 posto u slučaju Endeavora i 6,0 posto u slučaju Cyphera (p=0.16). Primijećene su također i niske stope revaskularizacije ciljanih žila nakon tri godine: 8,2 posto u slučaju Endeavora i 7,1 posto u slučaju Cyphera (p=0.03).

Dok se pokazalo da stentovi koji izlučuju lijek znatno smanjuju restenozu (ponovno sužavanje dijela arterije podvrgnutog postupku liječenja) u usporedbi s metalnim stentovima, post-hoc i objedinjena analiza predstavljena na Kongresu Europskog društva kardiologa 2006. ukazala je na moguće razlike u stopama tromboze stenta između metalnih stentova i stentova koji izlučuju lijek. Ove su analize otvorile pitanje vrlo kasne tromboze stenta kod stentova koji izlučuju lijek.

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) je 2007. preporučila provođenje opsežnijih i dugotrajnijih studija kako bi se procijenio rizik od rijetkih događaja kao što je tromboza stenta. Agencija je također preporučila da se ispitivanja usredotoče na važne sigurnosne krajnje točke (smrt i srčani udar) i na odgovarajuće trajanje dvojne antiagregacijske terapije.

Medtronic je pokrenuo program PROTECT kako bi se navedena pitanja istražila. Iako je provedeno nekoliko velikih meta-analiza s ciljem boljeg razumijevanja stope tromboze stenta kod stentova koji izlučuju lijek, njihova individualna ograničenja, načini na koji su ispitivanja postavljena i retrospektivni karakter u konačnici su im onemogućili da sa statističkom sigurnošću ukažu na razliku u pojavi rijetkih događaja, što njihove rezultate često čini podlogom tek za hipoteze umjesto definitivnih zaključaka.

Program PROTECT je najveće randomizirano prognostičko ispitivanje stentova koji izlučuju lijek koje je ikada predstavljeno, s naglaskom na trombozu stenta.