Kronična izloženost onečišćenom zraku može povećati rizik od lupusa


Kronična izloženost onečišćenom zraku može povećati rizik od lupusa

Rezultati nove studije pokazali su da kronična izloženost zagađivačima zraka može povećati rizik od razvoja lupusa, autoimune bolesti koja zahvaća više organa. Pojedinci s visokim genetskim rizikom i visokom izloženošću onečišćenju zraka imali su najveći rizik od razvoja lupusa u usporedbi s onima s niskim genetskim rizikom i niskom izloženošću onečišćenju zraka.

Smatra se, da ova studija pruža ključne uvide u onečišćenje zraka koje doprinosi autoimunim bolestima. Također, smatra se da ovi rezultati mogu utjecati na razvoj strožih propisa o kvaliteti zraka kako bi se ublažila izloženost štetnim zagađivačima, čime se smanjuje rizik od lupusa.

Sistemski eritemski lupus (SLE), autoimuna je bolest koja uzrokuje sporadične upale zglobova, tetiva i drugog vezivnog tkiva. U različitih ljudi javlja se upala u različitim tkivima i organima, a težina bolesti u rasponu od srednje teške do slabe ovisi o broju i vrstama protutijela koja se pojavljuju i organima koji su zahvaćeni bolešću. Inače, oko 90 posto oboljelih od sistemskog eritemskog lupusa su mlade žene.

Izvor:
Arthritis & Rheumatology