Lenvatinib produžuje život kod starijih pacijenata s rakom štitnjače


Lenvatinib produžuje život kod starijih pacijenata s rakom štitnjače

Izgleda da lenvatinib, inhibitor tirozin kinaze, značajno poboljšava stopu preživljavanja u pacijenata u dobi od 65 i više godina koji imaju rak štitnjače, ukazuje nova studija. Zanimljivo je da je ovaj pozitivan učinak lenvatiniba uočen samo u starijih pacijenata, no ne i u mlađih pacijenata. Također, treba istaknuti da se lijek lenvatinib pokazao podnošljivim za pacijente.

Srednja stopa preživljavanja bez napredovanja bolesti bila je značajno bolja s lenvatinibom (24 mg/dnevno) nego s placebom, 18,3 vs 3,6 mjeseci.

Lenvatinibova toksičnost bila je "značajna, ali upravljiva" za većinu pacijenata u istraživanju, uključujući starije pacijente, napominju znanstvenici. Hipertenzija je bila najčešća nuspojava povezana s liječenjem, koja se javljala u 67 do 69 posto pacijenata liječenih lenvatinibom.

Ostale zapažene nuspojave uključuju umor, gastrointestinalne ili metaboličke simptome, glavobolju i proteinuriju. Većina pacijenata zahtijevala je smanjivanje doze lenvatiniba i prekide liječenja, bez obzira na starost. Smanjivanje doze i prekidi liječenja bili su češći kod starijih pacijenata.

Ovi rezultati naglašavaju potrebu za bliskim praćenjem toksičnosti, dobrom komunikacijom između pacijenata i liječnika, te provedbom planova upravljanja nuspojavama kod primjene lenvatiniba.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology