Lijek za dijabetes smanjuje rizik od razvoja demencije


Lijek za dijabetes smanjuje rizik od razvoja demencije

Izgleda da lijek za dijabetes, metformin, ne samo da pomaže u kontroli razine šećera u krvi nego i smanjuje rizik za razvoj demencije.

Naime, nova studija u kojoj je sudjelovalo gotovo 15.000 bolesnika s dijabetesom tipa 2, pokazala je da su oboljeli od dijabetesa koji su uzimali metformin, imali 20 posto niži rizik od demencije nego bolesnici koji su uzimali pripravke sulfonilureje.

Stručnjaci pretpostavljaju da bi metformin mogao imati neuroprotektivan učinak po mozak. Inače, neka istraživanja provedena na životinjama ukazuju da bi metformin mogao imati ulogu u razvoju novih moždanih stanica, te smanjivanju upale.

Svakako treba spomenuti da oboljeli od dijabetesa tipa 2 inače imaju dvostruko veći rizik od demencije nego osobe koje nemaju dijabetes.

Izvor:
Alzheimer's Association International Conference