Lijekovi za stimulaciju jajnika ne povećavaju rizik od raka dojke


Lijekovi za stimulaciju jajnika ne povećavaju rizik od raka dojke

Žene liječene lijekovima za stimulaciju jajnika zbog neplodnosti, nemaju značajno povećan rizik od raka dojke, ukazuje nova studija. Valja istaknuti, da rizik od raka dojke nije bio značajno povećan primjenom klomifen citrata ili gonadotropina, samostalno ili u kombinaciji.

Smatra se, da rezultati ove studije pružaju ženama koje liječe svoju neplodnost, dodatan dokaz, da ne brinu da će se usljed primjene lijekova za stimulaciju jajnika povećati njihov rizik od raka jajnika.

Izvor:
Fertility and Sterility