Manje komplikacija vidljivih s dodatkom vitamina C i D kod pacijenata s AML-om


Manje komplikacija vidljivih s dodatkom vitamina C i D kod pacijenata s AML-om

Za pacijente s akutnom mijeloičnom leukemijom (AML), suplementacija vitaminima C i D tijekom kemoterapije može poboljšati ishode, ali ne mora poboljšati ukupno preživljenje (OS), ukazuje nova studija.

Vitamini C i D primjenjivani su od 10. dana kemoterapije do hematološkog oporavka od indukcije i konsolidacije.

Stope bakterijske ili gljivične infekcije, krvarenja ili sindroma aktivacije makrofaga bile su niže u skupini koja je primala suplementaciju tijekom indukcije, dok nije primijećena razlika u stopi odgovora, incidenciji relapsa ili ukupnog preživljenja.

Prema mišljenju stručnjaka, ovo istraživanje pokazalo je, da je suplementacija izvediva i sigurna te da može pomoći u smanjenju nekih značajnih nuspojava povezanih s intenzivnom kemoterapijom, što je očita korist za pacijente.

Izvor:
Blood Advances