Masna, visoko kalorična hrana povezana s rizikom od raka gušterače


Masna, visoko kalorična hrana povezana s rizikom od raka gušterače

Laboratorijsko istraživanje provedeno na miševima pokazalo je da konzumiranje masne, visoko kalorične hrane može povećati rizik od smrtonosnog raka gušterače.

Naime, u miševa koji su jeli navedenu hranu došlo je do razvoja brojnih lezija na gušterači, koje su preteča raka gušetrače, Inače, razvoj navedenih lezija u miševa vrlo je sličan onome što se događa u ljudi, ističu stručnjaci. Jednako tako, treba istaknuti da navedenim lezijama treba dugo vremena da se razviju u rak, što pruža šansu preventivnim mjerama, poput promjene prehrane, da imaju pozitivan učinak. 

Naravno, to ne znači da ista veza postoji i kod ljudi. Također, ovo istraživanje ukazuje na povezanost, no ne dokazuje uzročno-posljedičnu vezu.

Prema mišljenju stručnjaka ovi rezultati podržavaju ideju da se konzumiranjem nemasne i nisko kalorične hrane može spriječiti razvoj raka gušterače.

Rak gušterače je jedan od najsmrtonosnijih karcinoma. Stopa preživljavanja pet godina za rak gušterače kreće se između 3 do 5 posto.

Nažalost, u mnogim slučajevima, do pojave simptoma raka gušterače dolazi kada je rak već u uznapredovalom stadiju bolesti.

Izvor:
Cancer Prevention Research