Metformin povećava smrtnost kod uznapredovale bubrežne bolesti


Metformin povećava smrtnost kod uznapredovale bubrežne bolesti

Istraživanje provedeno na Tajvanu pokazalo je da primjena lijeka metformina kod pacijenata s dijabetesom tipa 2 i uznapredovalom bubrežnom bolesti može povećati rizik od smrti.

Smatra se da se lijek metformin nikako ne bi trebao koristiti u pacijenata koji imaju stadij 5 kronične bubrežne bolesti (kreatinin u serumu> 5,3 mg/dl ili procijenjena stopa glomerularne filtracije (EGFR) <15 ml /min/1,73 m2).

Iako se metformin smatra lijekom prvog izbora u liječenju dijabetesa tipa 2, primjena metformina kod pacijenata s kroničnom bubrežnom bolesti sa stadijem 3 ili više se ne preporuča zbog rizika od laktične acidoze koja može biti potencijalno smrtonosna.

Izvor:
The Lancet Diabetes & Endocrinology