Mlađi dijabetičari izloženi najvećem riziku od sive mrene


Mlađi dijabetičari izloženi najvećem riziku od sive mrene

Pacijenti s dijabetesom imaju dva puta veći rizik od razvoja sive mrene (katarakte) u usporedbi s općom populacijom, no, rizik je čak i veći u mlađih dijabetičara, ukazuju rezultati britanske studije u kojoj je sudjelovalo više od 112.000 ispitanika.

Naime, rizik od sive mrene je u dijabetičara u dobi od 45 do 54 godine bio veći od pet puta.

Također, treba reći da je rizik od razvoja sive mrene (katarakte) bio veći i u pacijenata koji su imali dijabetes više od deset godina, u odnosu na pacijente kojima je dijabetes dijagnosticiran prije dvije godine.

Prema mišljenju stručnjka, rano otkrivanje i liječenje bolesnog oka u dijabetičara ključno je za sprječavanje gubitka vida.

Ukupno gledajući, incidencija katarakte u dijabetičara bila je 20,4 na 1.000 osoba godišnje, dok je u osoba bez dijabetesa ona iznosila 10,8 na 1.000 osoba.

U pacijenata s dijabetesom i makularnim edemom incidencija katarakte bila je 59 na 1.000 osoba godišnje. Dok je incidencija katarakte u pacijenata s dijabetesom i retinopatijom bila samo malo viša nego u ukupnoj populaciji dijabetičara.

Izvor:
Eye