Moždani udar češći u konzumenata kanabisa


Moždani udar češći u konzumenata kanabisa

Rezultati nove studije ukazuju da su konzumenti kanabisa (marihuana) izloženi 15 posto većem riziku od moždanog udara bilo koje vrste, te 29 posto većem riziku od ishemijskog moždanog udara.

Pretpostavlja se da bi rizik mogao biti pogoršan kroničnim medicinskim stanjima konzumenata marihuane kao što su prethodni moždani udari, dijabetes ili pretilost.

Kako bi se utvrdio pravi razlog povezanosti konzumiranja kanabisa i moždanog udara, prema mišljenju stručnjaka trebalo bi izvršiti dodatna klinička ispitivanja.

Zanimljivo je da je povećanje rizika od moždanog udara među konzumentima kanabisa zabilježeno u svim dobnim skupinama.

Također, ne treba smetnuti s uma, da osobe s poviješću srčane bolesti ili moždanog udara mogu biti izložene većem riziku od štetnih nuspojava kanabisa, posebice ako se on puši.

Izvor:
World Stroke Congress