Može li SARS-CoV-2 infekcija uzrokovati dijabetes?


Može li SARS-CoV-2 infekcija uzrokovati dijabetes?

Rezultati nove studije pokazali su da pojedinci koji su bili zaraženi sa SARS-CoV-2 mogu imati veći rizik od razvoja dijabetesa. Rizik od dijabetesa veći je među osobama s teškim COVID-19, uključujući one koji su primljeni na odjel intenzivne njege ili u bolnicu.

Prema mišljenju stručnjaka, javnozdravstvene politike i klinička praksa trebaju pratiti i upravljati rizikom od dijabetesa kod osoba koje su imale COVID-19.

Također, smatra se da cijepljenje protiv COVID-19 može pomoći u smanjenju rizika od teške bolesti i njezinih potencijalnih dugoročnih komplikacija, uključujući dijabetes te da studija pruža važne populacijske dokaze o povezanosti COVID-19 i rizika od dijabetesa.

Izvor:
JAMA Network Open