Nadomjesna terapija enzimima gušterače uspješna u liječenju egzokrine insuficijencije gušterače


Nadomjesna terapija enzimima gušterače uspješna u liječenju egzokrine insuficijencije gušterače

Nadomjesna terapija enzimima gušterače (PERT) uspješno liječi egzokrinu insuficijenciju gušterače (EPI) koja je posljedica kroničnog pankreatitisa (kronične upale gušterače), ukazuje analiza 17 studija. Naime, pokazalo se da nadomjesna terapija enzimima gušterače smanjuje bol, fekalno izlučivanje masnoća i dušika, te fekalnu masu. Također, poboljšava apsorpciju dušika i masti, hranjivih tvari, kao i kvalitetu života.

Inače, egzokrina insuficijencija gušterače smanjuje apsorpciju u masti topivih vitamina, esencijalnih masnih kiselina, folne kiseline, tiamina, kalcija, cinka i magnezija.

Jednako tako, ona doprinosi smanjenju stope preživljvanja u pacijenata s kroničnim pankreatitisom. Naime, simptomi poput teških bolova u trbuhu, proljeva, gubitka tjelesne težine i steatoreje, negativno utječu na kvalitetu života, a povezana pothranjenost povećava rizik od osteoporoze, infekcija i bolesti krvožilnog sustava.

Egzokrina insuficijencija gušterače pogađa više od polovice pacijenata s dijagnozom kroničnog pankreatitisa i postaje posebno izražena unutar 5 do 10 godina od dijagnoze kroničnog pankreatitisa.

Nadomjesna terapija enzimima gušterače (PERT) uključuje sljedeće probavne enzime gušterače - amilazu, proteazu i lipazu, a lipaza je najvažniji enzim. Lijekovi mogu doći u obliku granula, mikrotableta, mikrosfera ili minimikrosfera.

Izvor:
Gut