Napredak u liječenju multiplog mijeloma


Napredak u liječenju multiplog mijeloma

Američko istraživanje u kojem je sudjelovalo 646 pacijenata s recidivirajućim multiplim mijelomom pokazalo je da dodavanje elotuzumaba, inovativnog eksperimentalnog lijeka, standardnoj terapiji s lenalidomidom i deksametazonom, produljuje trajanje remisije za 5 mjeseci.

Elotuzumab je monoklonalno protutijelo koje cilja protein SLAMF7 na staničnoj površini stanica mijeloma i NK (natural killer) stanica. Time se direktno napadaju stanice mijeloma, te potiču NK stanice da unište stanice mijeloma.

Inače, multipli mijelom je progresivna zloćudna hematološka bolest, rak jedne vrste krvnih stanica, tzv. plazma stanica.

Sveukupno gledajući, pacijenti su dobro podnosili elotuzumab, te im se nije narušila kvaliteta života usljed njegova pridodavanja standardnoj terapiji za liječenje multiplog mijeloma.

Blaga reakcija na infuziju, uglavnom stupnja 1/2, pojavila se nakon prvih nekoliko doza u oko 10 posto pacijenata. Dok su se nuspojave stupnja 3/4 javile u najmanje 15 posto pacijenata, uključujući neutropeniju i anemiju.

Izvor:
American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2015 Annual Meeting