Nasilje među vršnjacima može povećati rizik od suicidalnih misli


Nasilje među vršnjacima može povećati rizik od suicidalnih misli

Britansko istraživanje provedeno na više od 6.000 djece u dobi od 4 do 10 godina, analiziralo je učestalost suicidalnih misli u te djece, kada su bila u dobi od 11 i 12 godina. Pokazalo se da su djeca koja su bila uključena u zlostavljanje (bullying) bila sklonija suicidalnim mislima nego njihovi vršnjaci koji nisu imali veze sa zlostavljanjem.

Djeca koja su bila žrtve zlostavljanja tijekom dužeg vremenskog razdoblja imala su šest puta veći rizik od razvoja suicidalnih misli u odnosu na djecu koja nisu bila zlostavljana.

Zanimljivo je da se misli o samoozljeđivanju nisu samo javljale u djece koja su bila žrtve nasilničkog ponašanja, nego se pokazalo da su i sami nasilnici skloniji suicidalnim mislima ili nekom drugom obliku samoozljeđivanja.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je ponašanje vezano uz suicid ozbiljan problem u djece preadolescentne dobi, naime 4,8 posto djece tog uzrasta imalo je suicidalne misli.

Stoga bi liječnici i psiholozi trebali biti svjesni odnosa između zlostavljanja i suicida, kako bi mogli prepoznati stvarne rizike, koji se mogu vidjeti u razvoju ranije nego što se obično misli.

Izvor:
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry