Niska razina vitamina D povezana s klinički značajnim simptomima depresije


Niska razina vitamina D povezana s klinički značajnim simptomima depresije

Niske razine vitamina D u serumu povezane su s klinički značajnim simptomima depresije u inače zdravih osoba, ukazuje nova studija provedena u SAD-u.

Naime, tijekom jednomjesečnog praćenja 185 zdravih žena, uočeno je da je više od jedne trećine ispitanica imalo simptome depresije, a gotovo polovica njih imala je insuficijenciju vitamina D, te da su se  simptomi depresije mogli predvidjeti pomoću razine vitamina D.

Da bi se dokazala uzročna veza potrebno je u budućim istraživanjima dokazati da dodaci vitamina D imaju terapijski ili preventivni učinak po depresiju, ističu stručnjaci.

Jednako tako, treba naglasiti da rezultati ove studije ne znače da vitamin D treba zamijeniti trenutne terapije za depresiju, te da se više ne treba uzimati antidepresive.

Izvor:
Psychiatry Research