Niske razine šećera u krvi u novorođenčadi povezane s problemima u razvoju mozga


Niske razine šećera u krvi u novorođenčadi povezane s problemima u razvoju mozga

Niske razine šećera u krvi u novorođenčadi mogu se naći u svakog šestog novorođenčeta, a rezultati nove studije ukazuju da one mogu utjecati i na razvoj djetetova mozga. Naime, pokazalo se da je novorođenčad koja prilikom rođenja ima nisku razinu šećera u krvi, izložena 2-3 puta većem riziku da će u dobi od 4,5 godina imati problema s pamćenjem, planiranjem, pažnjom, rješavanjem problema i vizualno-motoričkom koordinacijom. 

Svakako treba istaknuti da niska razina šećera u krvi nije utjecala na funkciju općeg mišljenja ili kvocijent inteligencije (IQ), no utjecala je na rješavanje problema i druge vještine poznate kao "izvršno funkcioniranje", kao i na koordinaciju oko-ruka.

Niska razina šećera u krvi u novorođenčadi, poznata pod nazivom neonatalna hipoglikemija, najčešći je uzrok oštećenja mozga u djetinjstvu. Djeca koja su izložena većem riziku od neonatalne hipoglikemije su prijevremeno rođena djeca, djeca koja su premalena ili prevelika za svoju gestacijsku dob i djeca majki koje su imale gestacijski dijabetes. Kod spomenute visokorizične dojenčadi, uobičajeno je da se izmjeri njihova razina glukoze u krvi. Ukoliko je razina šećera u krvi preniska, dijete može uzimanjem šećera vratiti razinu šećera u krvi na normalnu razinu.

Za kraj, ne treba zaboraviti da je šećer (glukoza) u krvi "gorivo za mozak" te je od ključne važnosti za rast i razvoj mozga, posebno kod novorođenčadi.

Izvor:
JAMA Pediatrics