Niske razine vitamina D povezane s rizikom od anemije u djece


Niske razine vitamina D povezane s rizikom od anemije u djece

Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 10.400 djece pokazalo je da su razine vitamina D niže u djece koja pate od anemije.

Tako se pokazalo da djeca koja imaju razine vitamina D ispod 30 ng/ml imaju dva puta veću vjerojatnost da boluju od anemije nego djeca s normalnim razinama vitamina D.

Razine vitamina D ispod 30 ng/ml smatraju se blagim nedostatkom vitamina D, dok se razine ispod 20 ng/ml smatraju ozbiljnim nedostatkom vitamina D. Oba nedostatka vitamina D zahtjevaju terapiju dodacima vitamina D.

Znanstvenici smatraju da bi za vezu nedostatka vitamina D i anemije moglo biti odgovorno nekoliko mehanizama poput učinka vitamina D na proizvodnju crvenih krvnih stanica u koštanoj srži ili sposobnosti vitamina D da regulira upalu, za koju se zna da je okidač anemije.

Izvor:
Journal of Pediatrics