Novi inhibitorni lijek obećava u prevenciji dijabetičkih bolesti oka i bubrega


Novi inhibitorni lijek obećava u prevenciji dijabetičkih bolesti oka i bubrega

Novo istraživanje je pokazalo da bi nova vrsta inhibitora mogla spriječiti mikrovaskularne komplikacije dijabetesa, kao što su dijabetičke bolesti oka i bubrega. Procjenjuje se da dijabetes, bolest koja rezultira nekontroliranim razinama glukoze u krvi, pogađa 1 od 11 odraslih osoba u svijetu. Čak i kada se liječi, ova bolest može dovesti do komplikacija koje mijenjaju život, utječući na male krvne žile u tijelu, poznate kao mikrovaskulatura.

Istraživanje je bilo usmjerno prema zaštitnoj ovojnici krvnih žila, znanoj kao glikokaliks. Poznato je da je ova ovojnica oštećena kod dijabetesa. Znanstvenici su na dva mišja modela pokazali da se sprječavanjem oštećenja ovog zaštitnog sloja može zaustaviti razvoj dijabetičke bolesti očiju i bubrega.

To se postiže pomoću inhibitora heparanaze. Heparanaza djeluje poput škara, oštećujući ovojnicu glikokaliksa. Inhibitori heparanaze sprječavaju nastanak ovog oštećenja. Tim znanstvenika razvio je novu klasu ovih lijekova koji bi se mogli uspješno razviti kao lijek za liječenje pacijenata s dijabetesom.

Izvor:
Cardiovascular Diabetology