Novi lijekovi za dijabetes tipa 2 smanjuju rizik od zatajivanja srca i smrti


Novi lijekovi za dijabetes tipa 2 smanjuju rizik od zatajivanja srca i smrti

Nova vrsta lijekova za dijabetes tipa 2, takozvani SGLT2 inhibitori, povezana je sa smanjenjem rizika od zatajivanja srca i smrti, kao i velikih kardiovaskularnih događaja, ukazuje nova studija. Inače, kardiovaskularna bolest je ozbiljna komplikacija dijabetesa tipa 2.

SGLT2 inhibitori snižavaju razinu glukoze u krvi te smanjuju rizik od kardiovaskularnih događaja u pacijenata s dijabetesom tipa 2 s utvrđenom kardiovaskularnom bolesti ili visokim kardiovaskularnim rizikom, ističu stručnjaci.

Rezultati istraživanja pokazali su da je rizik od zatajivanja srca bio za 34 posto niži u pacijenata koji su uzimali SGLT2 inhibitore, nego u pacijenata na DPP4 inhibitorima. Upotreba SGLT2 inhibitora također je bila povezana s 20 posto nižim rizikom od smrti.

Rezultati se prvenstveno odnose na dapaglifozin, koji je bio prevladavajući SGLT2 inhibitor koji se koristio tijekom kliničkog ispitivanja.

Izvor:
BMJ