Pioglitazon pomaže u prevenciji sekundarnog moždanog udara


Pioglitazon pomaže u prevenciji sekundarnog moždanog udara

Prema rezultatima nedavno objavljene analize triju randomiziranih kontroliranih kliničkih ispitivanja, lijek pioglitazon može pomoći u sprječavanju sekundarnog moždanog udara u ljudi s abnormalnim metabolizmom glukoze.

U tri navedena klinička ispitivanja bilo je uključeno gotovo 5.000 pacijenata koji su pretrpjeli moždani udar, a imali su i rezistenciju na inzulin, predijabetes ili dijabetes.

U spomenutih pacijenata primjena pioglitazona bila je povezana sa značajnim smanjenjem rizika od ponovnog moždanog udara i vaskularnih komplikacija.

Zanimljivo je da nakon primjene inzulina i ne-PPAR oralnih antidijabetika nije uočen isti učinak kao i nakon primjene pioglitazona.

Prema mišljenju stručnjaka, pioglitazon bi trebalo koristiti za prevenciju moždanog udara kod pacijenata koji su imali ishemijski moždani udar te imaju abnormalni metabolizam glukoze.

Inače, lijek pioglitazon se ubraja u skupinu lijekova znanu kao tiazolidindioni. Tiazolidindioni se koriste za kontrolu razine glukoze u krvi u pacijenata s dijabetesom tipa 2.

Izvor:
Stroke