Prestanak pušenja nakon srčanog udara poboljšava stanje oboljelih


Prestanak pušenja nakon srčanog udara poboljšava stanje oboljelih

Američko istraživanje provedeno na više od 4.000 odraslih osoba koje su pretrpjele srčani udar pokazalo je da prestanak pušenja nakon srčanog udara ne samo da smanjuje bol u prsima nego i poboljšava kvalitetu života i mentalno zdravlje.

Također, treba spomenuti da je zdravlje pacijenata koji nisu prestali s pušenjem nakon srčanog udara s vremenom bilo sve lošije.

Smatra se da zdravstveni djelatnici trebaju savjetovati pušače koji su doživjeli srčani udar kako da prestanu pušiti, ne samo radi smanjivanja rizika od drugog srčanog udara i smrti, nego i radi poboljšanja općeg mentalnog zdravlja, kvalitete života, te smanjenja boli u prsima.

Inače, rezultati ovog istraživanja pružaju još jedan dokaz koliko je pušenje štetno po zdravlje, te koliko je odvikavanje od pušenja važno za sveukupno zdravlje.

Izvor:
Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes