Pretilost u ranoj dobi može uzrokovati oštećenja jetre do 8. godine


Pretilost u ranoj dobi može uzrokovati oštećenja jetre do 8. godine

Istraživanje provedeno u SAD-u u kojem je sudjelovalo 635 djece, pokazalo je da veći obujam struka u trećoj godini života povećava rizik od razvoja oštećenja jetre i nealkoholne masne bolesti jetre do osme godine života.

Marker koji ukazuje na štećenje jetre usljed pretilosti je alanin-aminotransferaza (ALT). U ovom istraživanju je čak 23 posto djece imalo povišenu razinu ALT-a u dobi od osam godina.

Što je neko dijete u dobi od tri godine imalo veći opseg struka te što se dijete više udebljalo u razdoblju od treće do osme godine, to je imalo veću vjerojatnost da će imati povišeni ALT u osmoj godini života.

Iako mnogi roditelji znaju da pretilost kod djeteta može dovesti do dijabetesa tipa 2 i drugih metaboličkih bolesti, malo ih zna da pretilost već kod male djece može uzrokovati razvoj ozbiljnih bolesti jetre. Jedna od tih bolesti jetre je i nealkoholna masna bolest jetre koja je najčešći kronični poremećaj jetre kod djece i tinejdžera.

Nealkoholna masna bolest jetre može dovesti do ciroze jetre te karcinoma jetre.

Neki liječnici određuju ALT kod rizične djece u desetoj godini života. No, ovi rezultati ukazuju da bi se s određivanjem ALT-a trebalo započeti puno ranije kako bi se spriječilo daljnje debljanje i naknadna upala jetre.

Ne treba zaboraviti da su za smanjenje rizika od razvoja pretilosti izuzetno bitni zdrava prehrana i redovna tjelesna aktivnost.

Izvor:
Journal of Pediatrics