Primjena statina smanjuje rizik od moždanog udara u bolesnika s fibrilacijom atrija


Primjena statina smanjuje rizik od moždanog udara u bolesnika s fibrilacijom atrija

Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 50.000 pacijenata s fibrilacijom atrija utvrdilo je smanjen rizik od moždanog udara i tranzitorne ishemijske atake (TIA) u pacijenata koji su započeli terapiju statinima unutar godinu dana nakon dijagnoze u odnosu na pacijente koji nisu započeli terapiju sa statinima.

Što je uporaba statina bila dulja, to je bila bolja i zaštita od moždanog udara. 

Fibrilacija atrija najčešći je poremećaj srčanog ritma od kojeg boluje više od 40 milijuna ljudi diljem svijeta. Pacijenti s ovim stanjem imaju pet puta veći rizik od moždanog udara od svojih vršnjaka. Antikoagulansi se preporučuju za sprječavanje moždanog udara kod osoba s fibrilacijom atrija, no oni ne eliminiraju u potpunosti rizik.

Smatra se, da ovi rezultati imaju važne kliničke implikacije, posebno s obzirom na to da su u bolesnika s fibrilacijom atrija ishemijski moždani udari često fatalni ili onesposobljavaju te postoji visok rizik od recidiva.

Izvor:
Nature Communications