Probiotici primjereni za primarnu prevenciju infekcije s Clostridium difficile


Probiotici primjereni za primarnu prevenciju infekcije s Clostridium difficile

Prema rezultatima dvaju istraživanja, probiotici su učinkoviti u preveniranju infekcije bakterijom Clostridium difficile u pacijenata koji su liječeni antibioticima. Inače, trenutačne smjernice za prevenciju infekcija s C. difficile ne uključuju primjenu probiotika.

Valja spomenuti da primjena dva ili više antibiotika povećava rizik od infekcije s Clostridium difficile za 2,2 puta, kao i starija životna dob te dulja hospitalizacija.

Smatra se da probiotici popunjavaju nišu koju ne pokrivaju standardne mjere prevencije infekcije kao što su pranje ruku, izolacija zaraženih bolesnika, čišćenje bolesnikove sobe, ograničavanje kontakata i dr..

Probiotici pomažu da se crijevni mikrobiom oporavi od antibiotske terapije te uspješno bori protiv patogena. Za potpuni oporavak crijevnog mikrobioma potrebno je 6 do 8 tjedana. Također, valja imati na umu da je učinkovitost probiotika specifična za određene sojeve i bolesti. 

Inače, pacijenti koji imaju infekciju s Clostridium difficile češće imaju veoma osiromašen crijevni mikrobiom, što nije samo rezultat infekcije nego i antibiotske terapije. Jednako tako, u spomenutih pacijenata su češći funkcionalni gastrointestinalni poremećaji poput dispepsije.

Izvor:
Infection Control and Hospital Epidemiology